Kuntoutuspalvelu Paju

Case: Kuntoutuspalvelu Paju - Pajulainen

Kuntoutuspalvelu Pajun vahvan brändin alle rakennettiin tuotteistamisen keinoja apuna käyttäen uusi palvelu, Pajulainen. Pajun kuntoutuspalvelusta haluttiin tuotteistamalla jäsennellä selkeä palvelutuote. Ennen lanseeraamista Pajulainen-palvelusta tehtiin selkeät prosessikuvaukset.

Tuotteistamisprosessissa keskityttiin erityisesti seuraaviin asioihin:

  • Service blueprint (palveluketjuanalyysi)
  • Asiakas- ja arvolupaukset
  • Ydin- ja tukipalvelut sekä tavat toimia
Jarilla on kyky haastaa yrittäjä ja työyhteisö luomaan ratkaisuja omien osaamisten ja tietämyksen kautta. Saimme hänen konsultointinsa aikana tuotteistettua ydinpalveluamme omien sisäisten arvojemme mukaisesti, jolloin kehittämiseen ja muutokseen on helpompi sitoutua. Jarin konsultointitapaamisissa keskitytään aina olennaisiin asioihin.
Jukka Palokangas
Yrittäjä, Kuntoutuspalvelu Paju

Ota yhteyttä

Starttipaja valmennus Oy

Rovakatu 17, 3. krs
96200 Rovaniemi

Jari Kunnari

Sähköposti: jari@starttipaja.fi
Puhelin: 040 558 3663

Jaa artikkeli